12 Ekim 2010

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ülkemizin en eski mimarlık ve sanat eğitimi veren kurumu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 1984 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Araştırma Merkezi misyon olarak; Türk Sanatı ve mimarisinin, özellikle Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yere sahip olan Mimar Sinan’ın uluslararası tanınırlığını artırmayı ve dünya mimarlık ve sanat tarihi içinde olması gereken yere gelmesini sağlamayı, eserlerinin tanımlanması ve korunması için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmayı ve teşvik etmeyi; sanatsal ve bilimsel bilgiyi paylaşıp, yaygınlaştırmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiştir.

Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yere sahip olan Mimar Sinan’ın kimliğini, tasarım yaklaşımını ve eserlerini çağdaşı mimarlarla karşılaştırarak tanımlamak, araştırmalar yapmak, yapılmış araştırma ve yayınların ve Sinan yapılarının envanterini yapmak, yayınlamak ve bu etkinlikleri üniversitemizin çeşitli birimleri ile diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte işbirliği içinde gerçekleştirmek doğrultusunda, üniversite öncülüğünde, araştırma merkezi ile bilimsel ve sanatsal olarak doğrudan bağı olan ve müzeciliğin temelinde varolan sorgulama metadolojisi oluşturma, disiplinlerarası ilişki kurma, aktif açılım getirecek bir bakışa sahip olma idealini gerçekleştirebilecek Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi oluşturulması hedeflenmiştir.
Avrupa kültür başkenti olacak İstanbul’u yapılarıyla biçimlendiren ve şehrin gelişimine yön veren Osmanlı döneminin Hassa Mimarbaşı Mimar Sinan’ın eserlerini ve dönemini içeren bir araştırma merkezi-müze oluşumu kültürel kimliğimiz için önemlidir ayrıca İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında kalıcı bir eser kazanılması hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda öncelikle bir “arama konferansı” yaparak araştırma merkezi ile desteklenen bir müzenin oluşumundaki yöntemi belirlemek, görev tanımı yapmak, süreci oluşturmak ve müzeyi gerçekleştirmek hedeflenmiştir.